Huisregels

Afsluiten als je het water op gaat

Containers ALTIJD op slot doen als je je spullen hebt gepakt of opgeruimd. Ook als er nog leden rondlopen. 

De buitendeur van het clubhuis altijd dicht doen als je gaat surfen, hij is met het codeslot te openen. Ook dichtdoen als er leden op het strand zijn. 

Als je de laatste bent die weggaat

De laatste(n) die weggaat/ gaan, is/ zijn verantwoordelijk voor het goed afsluiten van de club:

• luiken naar beneden

• lichten uit

• radio uit

• vloer aantrekken

• waterslang goed opbergen zodat deze niet lekt

• toiletdeur en buitendeur op slot draaien

• checken of containers op slot zijn

Gebruik van de club:

Boards/ boardbags/ kites etc. niet binnen in het clubhuis stallen en zeker niet op de banken. Spullen buiten op het terras of in de container.

We hebben een heerlijke douche, maar verspil geen water

Ook al ben je niet de laatste, trek na het douchen de vloer aan.

Laat de boel netjes achter voor de ander; veeg de vloer aan, eten(sresten) niet laten liggen, keukentje opruimen etc.

Houd de containers netjes, leg je spullen alleen op je eigen plek

Waterslang

• Kraan goed dicht

• Het uiteinde omhoog staat. 

Ook voor de waterslang geldt: verspil geen water! Als bestuur vinden we het niet nodig dat boards na elke sessie moeten worden afgespoeld! 

Bezoekers:

• Het gebruik van de club is in principe alleen voor leden. 

• Neem je regelmatig familie mee die ook van de faciliteiten gebruik maken, dan stellen we een vrijwillige bijdrage per jaar (bij de contributiebetaling) op prijs. 

• Je kunt weleens een introducee meenemen, maar meldt dit even bij de leden die aanwezig zijn. (voor een bijdrage wordt een voorstel in de ALV april 2023 gedaan) 

• Het is niet toegestaan om de club te gebruiken voor privé feestjes -en verjaardagen. 

Veiligheid

Surfen op zee brengt risico’s met zich mee. Veiligheid is een kernwaarde van de vereniging. Alle leden zijn verplicht zich te houden aan de lifesaving rules van de vereniging:

1. Eenieder die kite- wind- of wing surft wordt geacht de voorrangsregels volgens heb BPR te kennen. (Binnenwater Politie Regelement) https://kiteboardschool.nl/kitesurf-regels/voorrangsregels-kitesurfen/ 

2. Er mag uitsluitend gesurft worden met minimaal 2 personen.

Het is verboden te surfen bij onweersdreiging en extreme weersverandering (bijvoorbeeld bij een naderde rolwolk).

3. Het is verboden te kite- of wind surfen met aflandige wind (Zuid, Zuidoost en Oost), tenzij hiervoor specifieke voorzorgmaatregelen zijn getroffen. 

4. Wingsurfen is wel toegestaan met afslandige wind, mits je er altijd voor zorgt dan je niet alleen op het water bent. Zie punt 2. 

5. Verder dan 150m uit de kust is wind- en kitesurfen toegestaan.

6. Het is verboden de zee op te gaan met ondeugdelijk materiaal.

7. Het is verboden tussen zwemmers door te surfen.

8. Bij kleine calamiteiten dient allereerst zelf actie te worden ondernomen hierna dienen de hulpdiensten gewaarschuwd te worden MRB strandpost 0174 213886 of noodnummer 112. Bij acute nood altijd de hulpdiensten waarschuwen. 

Alle leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en kunnen de vereniging hiervoor niet aansprakelijk stellen. Het bestuur heeft het recht om bij te sturen of in te grijpen indien zij dit noodzakelijk vindt. Leden die zich bewust niet houden aan de lifesaving rules of de instructies van het bestuur lopen het risico geroyeerd te worden. Alle genoemde richtlijnen zijn daarom een sterk advies. 

Algemene richtlijnen voor veilig kitesurfen

1. De vlieger moet op het water blijven drijven.

2. De kitesurfer mag geen gevaar opleveren voor derden en de kitesurfer zelf. 

3. De vlieger moet gecontroleerd opgelaten en neergelaten kunnen worden, liefst met hulp van een andere kitesurfer. Dit betekent dat er voldoende ruimte moet zijn. Indien er op het land niet voldoende ruimte is, moet oplaten en neerlaten van de vlieger vanuit het water overwogen worden.

4. Hou voldoende afstand (anderhalf maal de lengten van de lijnen) van mensen en dieren op het land en van zwemmers, surfers en andere watersporters.

5. Indien het stuursysteem losgelaten wordt, mag het stuursysteem, de lijnen of de vlieger geen gevaar opleveren voor derden.

6. Ga nooit kitesurfen bij aflandige wind.

7. De regels uit het vaarreglement voor pleziervaart dienen opgevolgd te worden. Wettelijk gezien kan de kitesurfer als een windsurfer met een

vliegend zeil gezien worden.

8. Lokale regels, bijvoorbeeld over waar wel en niet ge-kitesurfd mag worden en wanneer, dienen te worden opgevolgd.

9. Zorg ervoor dat de vlieger niet uit zichzelf kan wegwaaien door er voldoende zand of iets anders met voldoende gewicht erop te leggen.