Walschippersdiensten

Walschippersdiensten

Ieder lid van De4Winden heeft 1x per jaar walschippersdienst. Aan het begin van het jaar wordt de walschipperslijst aan de leden rondgemaild. Ben je verhinderd? Zorg dan zelf voor een vervanger of ruil met iemand.

Wat wordt verwacht van de walschipper?

Je bent minstens één dagdeel aanwezig op De Vier Winden, afhankelijk van het soort stranddag. Dat wil zeggen;

De werkzaamheden van de walschipper bestaan onder andere uit het opruimen en schoonmaken van de club. De volledige to-do lijst vindt je hier, of op de surfclub. Zorg altijd dat het clubhuis is drooggetrokken voor je vertrekt.

Na je walschippersdienst vul je het walschippersformulier zo volledig mogelijk in. Dit formulier vindt je in de blauwe map op de club. Vergeet niet je naam en de datum van je walschipperdienst op het formulier te zetten en het formulier te ondertekenen.

Sla je je beurt over, dan kost je dit €15,-. Dit bedrag wordt bij je lidmaatschap van het volgende jaar opgeteld.

Als iedereen het goed aanpakt, hebben we allemaal lang plezier van onze vereniging. Dat is ten slotte nog steeds het belangrijkst!